Сунгалт

 1. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн үргэлжлүүлэн ажиллуулах зайлшгүй шаардлага, гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээний хэмжээ, хугацаа, үйлдвэрлэлийн онцлог, байршил, гадаадын иргэний мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар дэлгэрэнгүй тодорхойлсон албан бичиг;
 2. Тухайн байгууллагаас иргэнийг итгэмжлэн олгосон албан тоот;
 3. Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримт 22,500 төгрөг /1хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс/
 4. Ажлын байрны төлбөр тушаасан баримт, 1 хүн нэг сарын 480,000 төгрөг. /Төрийн сан, ХЭДС-ийн 100900037010 данс/; Жич: Материалаа шалгуулаад мөнгөө тушаана
 5. "Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлийн үнэмлэх”-ний үнэ тушаасан баримт 3,000 төгрөг /Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс/; 1 хувь цээж зураг /3x4/; зурагны арын фон цэнхэр дэвсгэртэй байна
 6. ААНБ-ын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 7. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 8. Засгийн газрын тогтоолоор эсхүл ХНХ-ын сайдын тушаалаар квотоос чөлөөлөгдсөн ААНБ бол ЗГТ, ХНХ-ын сайдын тушаалын хуулбар; /шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг/
 9. Тухайн байгууллагад хэдэн ажилчидтайг илтгэх нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7, НД-8 маягт;
 10. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар /“HG”ангиллын визийн дардастай талын хамт/
 11. ГИХГ-аас олгосон "Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх”-ний хуулбар /оршин суух зөвшөөрөлтэй тал/;
 12. Хөдөлмөрийн гэрээ (Орчуулгын товчооны тэмдэгтэй; Сунгалт хийхэд шаардлагатай тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг авна);
 13. Иргэний лавлагааны маягт авч бөглөнө. МАЯГТ -1-ийг энд дарж татаж авна уу. Хэрэв ААНБ 4-өөс дээш гадаадын ажиллах хүч авахаар бол маягт 2-ыг бөглөнө.  МАЯГТ -2-ыг энд дарж татаж авна уу.
 14. Материалын бүрдэл шалгах хуудсыг бөглөнө. МАЯГТ -3-ыг энд дарж татаж авна уу.
 15. Байгууллагын лавлагаа /маягт авч бөглөнө/ МАЯГТ -4-ийг энд дарж татаж авна уу.