Хасалт

  1. Байгууллагын албан бичиг /хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тухай тайлбарласан албан ёсны хүсэлт/
  2. Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримт 12,000 төгрөг /1хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс/
  3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  4. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар /“HG”ангиллын визийн дардастай талын хамт/
  5. ГИХГ-аас олгосон "Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх”-ний хуулбар /оршин суух зөвшөөрөлтэй тал/;

Утас: 70137003

Вэб хуудас: www.hudulmur-halamj.gov.mn

Санамж: Бичиг баримтын бүрдлийн үнэн зөв эсэхэд бичиг баримтыг бүрдүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн өөрөө хариуцлага хүлээнэ.