Ажлын байрны төлбөрийн буцаалт

  1. Байгууллага нь ажлын байрны төлбөрийн буцаалт авах болсон тухай шалтгаан нөхцөл, хөдөлмөр эрхлүүлж байсан гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн ямар цаг хугацаанд ажилласан, хэзээ нутаг буцсан, ажлын байрны төлбөрийн илүү төлөлтийн тооцоо зэргийг дэлгэрэнгүй дурдсан албан бичиг;
  2. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (12 000 төгрөг/1хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс)
  3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  4. ГИХГ-аас тухайн гадаадын иргэний улсын хилээр гарсан буюу хасалт хийлгэсэн тодорхойлолт;
  5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан (ХЭДС)-д тухайн байгууллагаас төлсөн ажлын байрны төлбөрийн төлсөн баримтын хуулбар;
  6. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан гадаадын иргэний паспортын хуулбар;
  7. Байгууллагаас АБТБ хүссэн нэхэмжлэх (Тавигдах шаардлага: ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бичигдсэн данс байх);

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР