Ажил хайгчаар байршсан нэрс

БАЙРШИХ БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

  1. Солонгосын Хөдөлмөрийн бирж дээр ажил хайгчаар байрших нь БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах баталгаа болохгүйг анхаарна уу.
  2. Ажил хайгчдын байршсан мэдээлэл цаг минут тутамд шинэчлэгдэж байдаг боловч энэ мэдээллийг БНСУ-ын АҮХНГ-ын СПАС програмаас цаг тутам авч цахим хуудас дээр байршуулах бололцоогүй байгаа тул 1-2 сарын мэдээллийг нөөцөлж байгаад нэг удаа цахим хуудас дээрээ шинэчлэн тавьж байна. Иймд дараагийн мэдээлэл шинэчлэх хүртэлх хугацаанд байршсан хүмүүсийн мэдээлэл тавигдаж амжаагүй байдгийг анхаарна уу. Хэрэв сайт дээр тавигдаагүй байвал байршсан эсэх талаар манайд биечлэн ирж мэдээлэл авч болно.
  3. Ажил хайгч нь 1 жилийн хугацаанд байршсаны дараа СХТТШ болон СХТТТШ-ын онооны 2 жилийн хүчинтэй хугацаандаа ирж дахин нэг жилээр сунгуулж болно.
  4. Нийт 2 жил байршсан иргэд Солонгосын Хөдөлмөрийн бирж дэх ажил хайгчийн бүртгэлээс хасагдах боловч архивлагдан харагдаж байгааг анхаарна уу.
2014 оны шалгалтаар байрших иргэдийн нэрс, шалгалтын дугаараар шүүж харна.
ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

2014 оны СХТТШ болон СХТТТШ-ын оноогоор байршсан иргэдийн нэрс

ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ (2016/12/09-ний өдрийн байдлаар)

 

2015 оны СХТТШ болон СХТТТШ-ын оноогоор байршсан иргэдийн нэрс 

ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ (2016/12/09-ний өдрийн байдлаар)

 

2016 оны СХТТШ болон СХТТТШ-ын оноогоор байршсан иргэдийн нэрс

ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ (2016/12/09-ний өдрийн байдлаар)

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС