ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Ажлын санал авч Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны дараах үе шат бол БНСУ-ын Хууль зүйн яамны визийн цахим зөвшөөрөл юм. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн дотор визийн цахим зөвшөөрлийн хариу БНСУ-ын Хууль зүйн яамны Цагаачлалын албанаас ирнэ.

 

Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэд нэг хоногийн дараа “Улаанбаатар мед нэгдсэн” эмнэлэгт ЭМДҮШ-нд хамрагдах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ (ЭМҮШ), Эрүүл мэндийн давтан үзлэг, шинжилгээ (ЭМДҮШ)-ний талаар цэснээс харна уу. УГ ЦЭС РҮҮ ШИЛЖИХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

 

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 

- Визийн цахим зөвшөөрлийн татгалзсан хариу авсан болон ЭМҮШ-нд хамрагдаагүй удсан бол Хөдөлмөрийн гэрээ хүчингүй болж БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах боломжгүй болно.

 

ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГДСОН ИРГЭДИЙН НЭРС

2016.01.04-2016.03.16-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.04-2016.10.21-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.24-2016.11.03-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.10-2016.11.11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.18 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.23-2016.11.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.29-2016.11.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.29-2016.12.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.08-2016.12.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.13 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.13-2016.12.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.26-2016.12.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.04 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.19 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.31 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.03 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.22-23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.24-28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.03 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.07-08 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.09-10 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.14-15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.16-17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.22-23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.18-22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.25 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.26 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.29 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.08-12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.13-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.21-22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.23, 26-27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.07.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.07 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.25 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.26-09.05 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.06-09.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.02.26 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.03-09-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.08-11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.08-11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.23-24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.06.01-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.13 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ

 

ЭМДҮШ-нд тэнцсэн иргэд өөрийн биеэр ирж хариугаа сонсох бөгөөд ХХҮЕГ-аар дамжуулан БНСУ-ын ЭСЯ-нд виз мэдүүлнэ.

 

ВИЗ МЭДҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

 

1. Визийн мэдүүлгийн анкет англи хэл дээр бөглөсөн байх, (орчуулгын товчоогоор)  

2. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (Тодорхойлолтоо авахдаа ажлын санал буюу Хөдөлмөрийн гэрээгээ авч очно. Тодорхойлолт авах хаяг нь Сансарын шатахуун түгээх станцын хойд талд КТМС-ийн хойно Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа 805-р анги)

3. Цагдаагийн газрын тодорхойлолтын орчуулга (орчуулгын товчооны тэмдэгтэй)

4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (1 хувь) (Хуулбар дээр шаардлагатай үед холбоо барих хүний овог нэр, регистрийн дугаар , холбоо барих утас, мөн өөрийн и-мэйл хаягийг англи хэл дээр бичнэ)

5. Гадаад паспорт эх хувь

6. Гадаад паспортын хуулбар (БНСУ-ын хил нэвтрэх хүртэл гадаад паспорт гарт олгогдохгүй тул 2 хувь хуулбарыг өөртөө хадгалахын зэрэгцээ дахин 2 хувийг ХХҮЕГ-т өгөх)

7. Цээж зураг (БНСУ-ын ЭСЯ-ны визийн мэдүүлгийн зураг, 3.5*4.5 хэмжээтэй 1 хувь)

8. Визийн хураамж 60 ам.доллар төлсөн баримт (ХААН Банкны аль ч салбарт тушаасан байж болно. ХААН Банк дансны дугаар – 5038034087)

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС