ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Ажлын санал авч Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны дараах үе шат бол БНСУ-ын Хууль зүйн яамны визийн цахим зөвшөөрөл юм. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн дотор визийн цахим зөвшөөрлийн хариу БНСУ-ын Хууль зүйн яамны Цагаачлалын албанаас ирнэ.

 

Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэд нэг хоногийн дараа “Улаанбаатар мед нэгдсэн” эмнэлэгт ЭМДҮШ-нд хамрагдах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ (ЭМҮШ), Эрүүл мэндийн давтан үзлэг, шинжилгээ (ЭМДҮШ)-ний талаар цэснээс харна уу. УГ ЦЭС РҮҮ ШИЛЖИХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

 

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 

- Визийн цахим зөвшөөрлийн татгалзсан хариу авсан болон ЭМҮШ-нд хамрагдаагүй удсан бол Хөдөлмөрийн гэрээ хүчингүй болж БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах боломжгүй болно.

 

ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГДСОН ИРГЭДИЙН НЭРС

2016.01.04-2016.03.16-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.04-2016.10.21-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.24-2016.11.03-нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.10-2016.11.11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.18 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.23-2016.11.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.29-2016.11.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.29-2016.12.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.08-2016.12.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.13 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.13-2016.12.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.26-2016.12.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.04 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.19 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.31 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.03 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.22-23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.24-28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.02 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.03 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.07-08 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.09-10 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.14-15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.16-17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.22-23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.18-22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.25 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.26 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.29 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.08-12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.13-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.21-22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.23, 26-27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.07.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.07 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.25 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.26-09.05 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.06-09.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.13-14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.02.26 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.03-09-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.08-11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.08-11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.05.23-24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.06.01-20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.13 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.08.29 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.04 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.07 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.10 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.13 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.18 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.19 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.09.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.10.17 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.10.19 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.10.22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.10.24 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.05 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.08 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.09 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.15 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.16 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.19 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.20 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.21 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.22 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.23 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.27 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.28 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.29 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.11.30 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.03 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.05 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.06 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.07 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.10 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.11 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.12 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2018.12.14 нд ирсэн нэрсийг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ

 

ЭМДҮШ-нд тэнцсэн иргэд өөрийн биеэр ирж хариугаа сонсох бөгөөд ХХҮЕГ-аар дамжуулан БНСУ-ын ЭСЯ-нд виз мэдүүлнэ.