ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Ажлын санал авч Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны дараах үе шат бол БНСУ-ын Хууль зүйн яамны визийн цахим зөвшөөрөл юм. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн дотор визийн цахим зөвшөөрлийн хариу БНСУ-ын Хууль зүйн яамны Цагаачлалын албанаас ирнэ.

 

Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэд нэг хоногийн дараа “Улаанбаатар мед нэгдсэн” эмнэлэгт ЭМДҮШ-нд хамрагдах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ (ЭМҮШ), Эрүүл мэндийн давтан үзлэг, шинжилгээ (ЭМДҮШ)-ний талаар цэснээс харна уу. УГ ЦЭС РҮҮ ШИЛЖИХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

 

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 

- Визийн цахим зөвшөөрлийн татгалзсан хариу авсан болон ЭМҮШ-нд хамрагдаагүй удсан бол Хөдөлмөрийн гэрээ хүчингүй болж БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах боломжгүй болно.

 

 

 

 

 

 

БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ

 

ЭМДҮШ-нд тэнцсэн иргэд өөрийн биеэр ирж хариугаа сонсох бөгөөд ХХҮЕГ-аар дамжуулан БНСУ-ын ЭСЯ-нд виз мэдүүлнэ.