Мэдээллийн технологийн төв

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ НЬ ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АШИГЛАГДАЖ БУЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН, СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НУУЦЛАЛЫГ ХАНГАХ, ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭХ, ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД: 

 

- Төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

- Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, орон нутгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдийг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбон, техник тоног төхөөрөмжөөр бодлогын дагуу үе шаттайгаар байнга сайжруулан хангаж, мэдээлэл солилцох тасралтгүй хэвийн ажиллагаатай байлгах боломжийг бүрдүүлэх

- Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, мэдээллийн сангуудтай болгох, үйлчилгээ явуулах програм хангамжуудыг боловсруулан туршин нэвтрүүлэх

- Мэдээллийн технологид суурилсан шинэ үйлчилгээ бий болгох, системийн загвар, төсөл нэвтрүүлэх , судалгаа хийх байгууллагын техник, программ хангамжийг, цаашид хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох

- Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, ХХҮХ-үүдийн ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүй, заавар зөвлөмж, гарын авлагаар хангах

- Байгууллагын системийн аюулгүй байдал, үйл ажиллагаанд ашиглах, стандарт, дүрэм заавруудыг боловсруулах, нэвтрүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих

Мэдээллийн технологийн төв
  Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Давхар Өрөөний дугаар
1 Д.Даваажаргал Мэдээллийн технологийн төвийн дарга 70138003 davaajargal.d@hudulmur-halamj.gov.mn 3-р давхарт 302
2 Д.Чинзориг Системийн администратор

77121288

 

chinzorig.d@hudulmur-halamj.gov.mn 305
3 Э.Баярмагнай Хөдөлмөрийн програм хангамжийн програмист bayarmagnai@hudulmur-halamj.gov.mn
4 П.Лодойжамц Сүлжээний инженер lodoijamts.p@hudulmur-halamj.gov.mn
5 Б.Бат-Амгалан Нийгмийн халамжийн програм хангамжийн програмист bat-amgalan@hudulmur-halamj.gov.mn
6 Д.Гантулга Өгөгдлийн сангийн програмист gantulga@hudulmur-halamj.gov.mn