Санхүү төлөвлөлтийн газар

Санхүү төлөвлөлтийн газар нь Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлтийг хийх, нэгтгэх, батлагдсан төсвийг хуваарилах, бүртгэл хөтлөх, арга зүйгээр хангах, зарцуулах, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлан тодруулгыг бэлтгэж, нэгтгэж тайлагнах

- Нийгмийн халамжийн сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын төсвийн төлөвлөлтийг хийх, нэгтгэх, батлагдсан төсвийг хуваарилах, ,тайлан тодруулгыг бэлтгэж, нэгтгэж тайлагнадаг.

- Хүний хөгжил сангийн Хүүхдийн мөнгөний олголтын бүртгэл хөтлөх, тайлагнах

- Хөдөлмөр, халамжийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх, удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. 

Санхүү төлөвлөлтийн газар
  Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Давхар Өрөөний дугаар
1 С.Нацагдорж Санхүү, төлөвлөлтийн газрын дарга 70141505 natsagdorj.s@hudulmur-halamj.gov.mn 3-р давхарт 302
2 Д.Билэгмаа Сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70127000 bilegmaa.d@hudulmur-halamj.gov.mn 5-р давхарт  
3 Г.Оюун
Төсвийн үйл ажиллагаа, тайлан нэгтгэл  хариуцсан мэргэжилтэн 70136997 oyun.g@hudulmur-halamj.gov.mn 6-р давхарт 601
4 Б.Бадрах ХЭДСан хариуцсан мэргэжилтэн badrakh@hudulmur-halamj.gov.mn
5 Д.Ган-Эрдэнэ Салбарын нэгдсэн хөрөнгө оруулалт, хүнс тэжээл, хүний хөгжлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн  
6 Б.Оюунбилэг
Ерөнхий нягтлан бодогч
oyunbileg.b@hudulmur-halamj.gov.mn
7 А.Мандах Салбарын төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн mandakh@hudulmur-halamj.gov.mn
8 Ц.Нармандах Нярав 70127006 narmandakh.ts@hudulmur-halamj.gov.mn 5-р давхарт 504