Сул орон тоо

Нээлтэй зарласан ажлын байрны зарууд
Д/Д Ажлын байрны нэр Нээсэн хугацаа Үйлдэл
1 Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.08.04
үзэх
2
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга
2017.04.17
үзэх
3
Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.04.17
үзэх
4
Булган аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.04.17
үзэх
5
Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн хэлтсийн дарга 2017.04.17
үзэх
6
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга 2017.04.17
үзэх
7
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөхөөр ажиллах орчуулагч 2016.11.05
үзэх
8
Төслийн зохицуулагч
2017.11.21
үзэх
9
Санхүүгийн ажилтан
2017.11.21 үзэх
10
Худалдан авалтын мэргэжилтэн
2017.11.21 үзэх
11
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилтан
2017.11.21 үзэх
13

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэргэжилтэн

 

 Тодруулга шаардлагатай бол mesp@mlsp.gov.mn мэйл хаяг, 263035, 261416 утсаар холбогдоно уу. 
Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд шаардлагатай холбогдох материалуудыг бүрдүүлж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 304 тоот өрөө болон mesp@mlsp.gov.mn цахим хаягаар 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 17.00 цагаас  өмнө ирүүлнэ үү. 

2017.11.21 үзэх
14
Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт
2017.11.28 үзэх
15
Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт
2017.11.28 үзэх
16
УВС АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
2018.10.01 үзэх
17
УВС АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
2018.10.01 үзэх