Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн загварыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ


"Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогоочийн 2 -р түвшин

1. "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогооч ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

3. Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

4. Ажлын байрны бэлтгэл хангах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

5. Түүхий эд хүлээн авах, хадгалах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

6. Хүнсний ногоонд анхны боловсруулалт хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

7. Мах, махан бүтээгдэхүүнд анхны боловсруулалт хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

8. Шувууны маханд анхны боловсруулалт хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

9. Загас, далайн бүтээгдэхүүнд анхны боловсруулалт хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

10. Шөл гаргах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

11. Хачир, шанз бэлтгэх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ


 "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогоочийн 3 -р түвшин

1. "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогооч  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

2. Талхан зууш бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

3. Ногоогоор зууш, салат бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

4. Мах, махан бүтээгдэхүүнээр зууш, салат бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

5. Будаа, гоймонгоор зууш салат бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

6. Энгийн чимэглэл хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

7. Найруулсан шөлтэй хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

8. Зутан шөл бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

9. Сүүн шөл бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

10. Амтлаг шөл бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

11. Сүмс бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

12 Ногоогоор үндсэн хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

13. Өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр үндсэн хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

14. Гурил, будаа гоймонгоор үндсэн хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

15. Мах, махан бүтээгдэхүүнээр үндсэн хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

16. Дотор мах, дайвар бүтээгдэхүүнээр хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ


 "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогоочийн 4 -р түвшин

 - "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогооч  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Өндөг, мөөг, бяслагаар зууш салат бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Халуун зууш бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хүйтэн шөл бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Тунгалаг шөл бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Загас, далайн бүтээгдэхүүнээр үндсэн хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Гахай, шувууны махаар үндсэн хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 - Амтлаг хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Ундаа бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хөрөнгөтөй, давхраат зуурмагаар бүтээгдэхүүн хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Тослог, чанамал зуурмагаар бүтээгдэхүүн хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Өндөгтэй болон өндөг, цөцгийн тостой зуурмагаар бүтээгдэхүүн хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Түргэн үйлчилгээний хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ


 "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогоочийн 5 -р түвшин

 - "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогооч  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хүнсний бүтээгдэхүүний технологийн шинж, чанарыг судлах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Ажилбар шаардсан чимэглэл хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хоолны цэс зохиож, төлөвлөгөө гаргах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хоолны орц, гарц тооцоолж материалын захиалга тооцох  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Үйл ажиллагааны тайлан хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хоолны газарт үйлчилгээ зохион байгуулах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 - Явуулын үйлчилгээ зохион байгуулах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Эмчилгээ, сувилалын хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Цагаан хоол бэлтгэж хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хүүхдийн хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Тамирчны хоол бэлтгэж хийх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ


 "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогоочийн 6 -р түвшин

 - "Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Тогооч  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хооллолтын физиологи судлах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Салбарын хөгжлийн бодлогыг судлан, хэрэгжүүлэх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Байгууллагын төлөвлөлт хийх, хэрэгжүүлэх ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Маркетингийн сайжруулалт хийх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Ажлын байрны эрсдлийг тодорхойлж, хянах ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 - Төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 

"Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Гагнуурчин-V түвшин

          - Цахилгаан нуман гагнуураар их нүүрстөрөгчит ба өндөр чанаржуулсан ган, өнгөт метал  гагнах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

       - Хагас автомат гагнуураар их нүүрстөрөгчит ба өндөр чанаржуулсан ган, өнгөт метал  гагнах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

       - Хийн гагнуураар  өнгөт метал  гагнах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

       - Аргон нуман гагнуураар их нүүрстөрөгчит ба өндөр чанаржуулсан ган, өнгөт метал  гагнах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

       - Жацан дор гагнах  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 

"Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр" Гагнуурчин-VI түвшин

- Цахилгаан нуман гагнуураар өндөр даралт, температурт ажиллах уур усны шугам хоолойг гагнах  

ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хагас автомат гагнуураар өндөр даралт, температурт ажиллах уур усны шугам хоолойг гагнах  

ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Хийн гагнуураар өндөр даралт, температурт ажиллах уур усны шугам хоолойг гагнах  

ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

- Аргон нуман гагнуураар өндөр даралт, температурт  ажиллах уур усны шугам хоолойг гагнах 

ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

       - Үйлдвэрлэлийн цахилгаанчин ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ