Мэргэжлийн сургалт

2016 ОНЫ 12-Р САР,  2017 ОНЫ 1-9  ДУГААР САРЫН  МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БОЛОН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТЫГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.