ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВЧ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

 

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВЧ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙГАА

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо Засгийн газрын “Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай” 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан хувь хэмжээнээс илүү гарсан гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний Засгийн газраар шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг тус Ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтэс хүлээн авч байна.

Жич:  ЗГ-ын тогтоолд орох хүсэлтэй ААНБ-д доорх линкээр орж бүрдүүлэх материалыг энд дарж татаж авна уу? /тогтоолд оруулах материалын хамт хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрлийн материалаа өгнө үү/

 

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС