ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВЧ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

 

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ ТӨЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

 

Ажлын байрны төлбөр, хураамжийн орлогын бүртгэлийн програм шинэчлэгдэж байгаа тул банкинд мөнгө тушаах үед  гүйлгээний утга хэсгийг дараах байдлаар бөглөнө үү. Үүнд:

1.  Эхлээд үйлчилгээ авч байгаа аж ахуйн нэгжийн 7 цифр бүхий регистрийн дугаарыг бичнэ.

2.  Регистрийн дугаарын араас зай аваад аж ахуйн нэгжийн нэрийг кирилл үсгээр бичнэ.

3.  Аж ахуйн нэгжийн нэрний ард зай аваад бусад шаардлагатай тесктийг оруулна.

Жишээ нь:

Гүйлгээний утга:

 

2657457 ОЮУТОЛГОЙ ХХК АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР

Төлбөр, хураамж тушаах дансны нэр, дугаар өөрчлөгдөөгүй хуучин хэвээрээ болно.

 

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ААНБ-УУДЫН  АНХААРАЛД 

 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг сайжруулах жил” болгон зарлаж, мөн АТГ-аас өгсөн зөвлөмж чиглэлийн дагуу  ХХҮЕГ-аас Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахад үзүүлдэг хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах, програм хяналтын системийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Эхний үе шатанд ААНБ-уудаас бүрдүүлж авдаг 18 төрлийн цаасан дэвсгэрт материалаас 7 төрлийн материалыг Үндэсний Дата Төвийн ХУР системээр дамжуулан авах ажлыг зохион байгуулж буйтай уялдуулан ААНБ-уудаас гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээ авах хүсэлтээ тус Ерөнхий газарт тавихдаа дараах маягтуудын дагуу бөглөж ирнэ үү.  Энэхүү тогтолцоонд 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж ажиллах болсныг мэдэгдэж байна.

 

Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл хүсэх бол МАЯГТ-1 Урилга word file татах

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүсэх бол МАЯГТ-2 ХЭЗ  word file татах

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалт хийлгэх бол МАЯГТ-3 Сунгалт  word file татах

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах бол МАЯГТ-4 Хасалт word file татах

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР