Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт

"MNS 6541:2015, Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" стандарт шинэчлэн баталсан. Стандартыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Тогооч мэргэжил ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Гагнуурчин мэргэжил ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Метал боловсруулах суурь машины оператор ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Хөдөө аж ахуйн машин, механизмын ашиглалт, засварчин ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Кофе бэлтгэгч /Бариста, бартендер/ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Зам, барилгын машин, тоног төхөөрөмжийн засварчин ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Хивс нэхэх машины оператор ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварчин ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

 "Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Ерөнхий шаардлага" Шатдаг хийн тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын засварчин ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

МЭРГЭЖЛИЙН /БОГИНО ХУГАЦААНЫ/ СУРГАЛТ ЯВУУЛАХААР "СУРГАЛТЫН ТӨВ" ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ