Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-06-30 - Татах
2 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-01-26 - Татах
3 Нийгмийн халамжийн тухай 2012-01-19 2012-07-01 Татах
4 Тэтгэмжийн доод хэмжээг тогтоох тухай 2002-11-21 2003-01-01 Татах
5 Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай 2010-06-25 2011-01-01 Татах
6 Монгол улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай 2008-05-16 2008-07-01 Татах
7 Хүний хөгжил сангийн тухай 2016-02-05 2017-01-01 Татах
8 Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай 2015-11-13 2016-01-01 Татах
9 Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай 2014-11-14 2015-01-01 Татах
10 Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай 2013-11-15 2014-01-01 Татах
Нийт: 35 үр дүн
1 2 3 4  Дараах