Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2017-11-24 - Татах
2 Дугаар 197 /ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / 2017-07-04 - Татах
3 2017 оны 89-р тогтоол: Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-03-15 - Татах
4 2016 оны 215 дугаар тогтоол: Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28 2017-01-02 Татах
5 2016 оны 04 тоот тогтоол: Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-20 2017-01-01 Татах
6 2016 оны 137 тоот тогтоол: Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2016-11-09 2017-01-01 Татах
7 2012 оны 96 тоот тогтоол: Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Иргэн хишиг, хувь хүртэх/ 2012-03-28 2012-03-28 Татах
8 2012 оны 185 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам/ 2012-05-30 2012-05-30 Татах
9 2012 оны 201 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Эрдэнэс тавантолгой ХК-ий хувьцааг худалдах, эзэмшүүлэх, худалдан авах/ 2012-06-13 2012-06-13 Татах
10 2011 оны 264 тоот тогтоол: Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /100000 орон сууц/ 2011-08-31 2011-08-31 Татах
Нийт: 24 үр дүн
1 2 3  Дараах