Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал 2019-05-21 - Татах
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөрүүдийг батлах тухай ХЭҮЗ-ийн тогтоол 2019.01.14 №01 2019-01-14 2019-01-15 Татах
3 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2019-01-16 2019-01-16 Татах
4 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-01-23 2019-01-23 Татах
5 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах 2019-01-23 2019-01-23 Татах
6 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол 2019-01-16 2019-01-16 Татах
7 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам ЗГ-ын тогтоол-7 2019-01-09 2019-01-09 Татах
8 Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам 2019-01-09 2019-01-09 Татах
9 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай ЗГ-ын тогтоол 2018-12-19 2018-12-19 Татах
10 Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019-03-21 2019-03-21 Татах
Нийт: 40 үр дүн
1 2 3 4  Дараах