Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журам 2019-10-02 - Татах
2 Дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал 2019-05-21 - Татах
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөрүүдийг батлах тухай ХЭҮЗ-ийн тогтоол 2019.01.14 №01 2019-01-14 2019-01-15 Татах
4 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2019-01-16 2019-01-16 Татах
5 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-01-23 2019-01-23 Татах
6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах 2019-01-23 2019-01-23 Татах
7 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол 2019-01-16 2019-01-16 Татах
8 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам ЗГ-ын тогтоол-7 2019-01-09 2019-01-09 Татах
9 Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам 2019-01-09 2019-01-09 Татах
10 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай ЗГ-ын тогтоол 2018-12-19 2018-12-19 Татах
Нийт: 41 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах