Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 2019 оныг Эх оронч худалдан авалтын жил болгох тухай 20190130-59 2019-01-30 2019-01-30 Татах
12 Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-18 - Татах
13 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-01-19 - Татах
14 ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-01-18 - Татах
15 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-12-13 - Татах
16 Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт 2017-11-24 - Татах
17 Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2017-11-24 - Татах
18 Дугаар 197 /ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / 2017-07-04 - Татах
19 2017 оны 89-р тогтоол: Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-03-15 - Татах
20 2016 оны 215 дугаар тогтоол: Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28 2017-01-02 Татах
Нийт: 40 үр дүн