Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 2011 оны 264 тоот тогтоол: Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /100000 орон сууц/ 2011-08-31 2011-08-31 Татах
12 2011 оны 38 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам/ 2011-02-09 2011-02-09 Татах
13 2010 оны 334 тоот тогтоол: Нийгмийн үйлчилгээний жишиг норматив батлах тухай 2010-12-22 2010-12-22 Татах
14 2006 оны 283 тоот тогтоол: Хөтөлбөр батлах тухай /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/ 2006-11-21 2006-11-21 Татах
15 2012 оны 70 тоот тогтоол: Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай 2012-09-29 2012-09-29 Татах
16 2016 оны 84 тоот тогтоол: Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2016-02-01 2016-02-01 Татах
17 2015 оны 476 тоот тогтоол: Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 2015-12-07 2015-12-07 Татах
18 2015 оны 432 тоот тогтоол: Гадаадаас 2016 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2015-11-02 2015-11-02 Татах
19 2015 оны 55 тоот тогтоол: Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2015-02-09 2015-02-09 Татах
20 2015 оны 2 тоот тогтоол: Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2015-01-07 2015-01-07 Татах
Нийт: 25 үр дүн