Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 2016 оны 215 дугаар тогтоол: Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28 2017-01-02 Татах
22 2016 оны 04 тоот тогтоол: Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-20 2017-01-01 Татах
23 2016 оны 137 тоот тогтоол: Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2016-11-09 2017-01-01 Татах
24 2012 оны 96 тоот тогтоол: Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Иргэн хишиг, хувь хүртэх/ 2012-03-28 2012-03-28 Татах
25 2012 оны 185 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам/ 2012-05-30 2012-05-30 Татах
26 2012 оны 201 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Эрдэнэс тавантолгой ХК-ий хувьцааг худалдах, эзэмшүүлэх, худалдан авах/ 2012-06-13 2012-06-13 Татах
27 2011 оны 264 тоот тогтоол: Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /100000 орон сууц/ 2011-08-31 2011-08-31 Татах
28 2011 оны 38 тоот тогтоол: Журам батлах тухай /Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам/ 2011-02-09 2011-02-09 Татах
29 2010 оны 334 тоот тогтоол: Нийгмийн үйлчилгээний жишиг норматив батлах тухай 2010-12-22 2010-12-22 Татах
30 2006 оны 283 тоот тогтоол: Хөтөлбөр батлах тухай /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/ 2006-11-21 2006-11-21 Татах
Нийт: 41 үр дүн