Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
31 2012 оны 70 тоот тогтоол: Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай 2012-09-29 2012-09-29 Татах
32 2016 оны 84 тоот тогтоол: Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2016-02-01 2016-02-01 Татах
33 2015 оны 476 тоот тогтоол: Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 2015-12-07 2015-12-07 Татах
34 2015 оны 432 тоот тогтоол: Гадаадаас 2016 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2015-11-02 2015-11-02 Татах
35 2015 оны 55 тоот тогтоол: Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2015-02-09 2015-02-09 Татах
36 2015 оны 2 тоот тогтоол: Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2015-01-07 2015-01-07 Татах
37 2015 оны 41 тоот тогтоол: Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам 2015-02-02 2015-02-02 Татах
38 2010 оны 119 тоот тогтоол: Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам 2010-05-19 2010-05-19 Татах
39 2009 оны 143 тоот тогтоол: Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт 2009-05-14 2009-05-14 Татах
40 2014 оны 68 тоот тогтоол: Яамдын засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 2014-02-28 2014-02-28 Татах
Нийт: 41 үр дүн