Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Хавсралт 6, Хавсралт 7 - - Татах
2 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
3 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А64 2018-03-24 2018-03-24 Татах
4 Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
5 ОНОТХҮ-д хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал 2018-04-19 - Татах
6 Хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-04 - Татах
7 2017 оны А/04 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-06 2017-01-06 Татах
8 2017 оны А/03 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-03 2017-01-03 Татах
9 2016 оны А/75 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
10 2016 оны А/74 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
Нийт: 13 үр дүн
1 2  Дараах