Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Баян-уул ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дорнод аймаг, Баян-Уул сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99585859
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.