Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗДТГазар хөвсгөл сум
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дорноговь аймаг, Хөвсгөл сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99145923
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.