Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Онцгой Байдлын Хэлтэс
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Суурин утас
Үүрэн утас 88663340
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.