Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр 118-р бүрэн дунд сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Суурин утас 53030026
Үүрэн утас 53120315
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.