Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дахүрээ трейд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 17 хороо
Суурин утас
Үүрэн утас 11480303
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.