Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нийгмийн халамж, үйлчилгээ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7 баг
Суурин утас
Үүрэн утас 70593986
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.