Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр З.Д.Т.Газар Цагаанчулуут
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Завхан аймаг, Цагаанчулуут сум
Суурин утас
Үүрэн утас 93095117
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.