Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хүмүүн-мед
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
Суурин утас
Үүрэн утас 93032023
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Манаач 2018-08-10
2 манаач 2018-08-20