Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Монгол уламжлалт анагаах
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Суурин утас
Үүрэн утас 70592568
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.