Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эрдэнэцогт сум Тамгын газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Баянхонгор аймаг, Эрдэнэцогт сум
Суурин утас
Үүрэн утас 00000000
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.