Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗДТГазар БТ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Увс аймаг, Малчин сум
Суурин утас
Үүрэн утас 93056005
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.