Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хялганат Захирагчийн ажлын алб
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Булган аймаг, Хангал сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99013469
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 малын эмч 2018-05-21