Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Донид
Нэр Баяраа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99586778
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.