Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Цэнд
Нэр Адьяа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, САРИГ16
Суурин утас
Үүрэн утас 97051814 , 88260174
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.