Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Талын толгой ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, Талын толгой
Суурин утас
Үүрэн утас 99094552
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.