Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дорнод ган хийц
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99050383
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.