Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хярын Нуур
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, ЧӨЧ, 1
Суурин утас
Үүрэн утас 99065611
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.