Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Гэгээтшүр
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Өмнөговь аймаг, Баяндалай сум
Суурин утас
Үүрэн утас 96325057
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.