Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эрүүл мэндийн төв Баяндалай
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Өмнөговь аймаг, Баяндалай сум
Суурин утас
Үүрэн утас 89897089
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.