Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Довон-Эрдэнэ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, Хийд-26
Суурин утас
Үүрэн утас 91010703 , 99767231
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.