Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хөх чулуут хайрхан
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Увс аймаг, Завхан сум
Суурин утас
Үүрэн утас 99820992
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.