Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Сэлэнгэцагаан нуур
Хариуцлагын хэлбэр Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Сэлэнгэ аймаг, Цагааннуур сум
Суурин утас
Үүрэн утас 95494201
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.