Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Саянжамц
Нэр Сайхантуяа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Завхан аймаг, Эрдэнэхайрхан сум
Суурин утас , 93393343
Үүрэн утас 93393343
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.