Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
Суурин утас
Үүрэн утас 70382700
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.