Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Ойн анги /Батсүмбэр/
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Төв аймаг, Батсүмбэр сум
Суурин утас
Үүрэн утас 00000000
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.