Хөтөлбөрийн жагсаалт

Хөтөлбөрийн нэр Эхлэх Дуусах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөрүүдийг батлах тухай ХЭҮЗ-ийн тогтоол 2019.01.14 №01 2019-01-14 2020-01-14
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-01-01 2017-12-31
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох хэмжээг шиэнчлэн тогтоох тухай 2017-01-01 2017-12-31
4 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
6 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
7 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
8 Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
9 Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
10 Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл - нэмэлт санхүүжилт 2016-01-01 2016-12-31
Нийт: 26 үр дүн
1 2 3  Дараах