Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
1 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэлтийн тайлан 2018-11-14
2 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны 01 дүгээр улирлын тайлан 2018-06-15
3 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын давхар ажил эрхэлж болох ажлын жагсаалт 2018-04-11