ЭНЕРЖИ РЕСУРС

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: ЭНЕРЖИ РЕСУРС
Ажил олгогчийн нэр: Энержи Интернэшнл
Зарласан огноо: 2017 оны 12 сарын 01
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 3 сарын 01
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 1400000 - 1800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Хүйс харгалзахгүй
Нас: 23 - 40