харуул хамгаалалтын ажилтан

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: харуул хамгаалалтын ажилтан
Ажил олгогчийн нэр: Тэлмэнконстракшн
Зарласан огноо: 2018 оны 2 сарын 12
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 3 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 240000 - 550000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -