Чингисийн хар алт

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Чингисийн хар алт
Ажил олгогчийн нэр: Чингисийн хар алт
Зарласан огноо: 2018 оны 5 сарын 16
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 6 сарын 26
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 400000 - 500000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -