НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
Ажил олгогчийн нэр: Хялганат Захирагчийн ажлын алб
Зарласан огноо: 2018 оны 5 сарын 17
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 5 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг:
Цалин: 500000 - 1000000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Хүйс харгалзахгүй
Нас: 20 - 39