Засварчин

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Засварчин
Ажил олгогчийн нэр: Эрдэнэтмах маркет
Зарласан огноо: 2018 оны 7 сарын 02
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 8 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 450000 - 500000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -